Džjotiš

Sanskrtska beseda džjotiš pomeni svetloba. Sredi dolgih obdobij teme so trenutki, ko si zares močno zaželimo več svetlobe. Začutimo, da nam je zmede, bolečin in tavanja v krogu dovolj. Potreba po jasni usmeritvi postane tako močna, da je ni več mogoče odlagati.

Leta 2004 me je srečno naključje pripeljalo k mojemu prvemu učitelju vedske astrologije, Johnu Mcdonaldu Drupadi. Njegova razlaga moje karte me je presenetila in prevzela s preprostostjo, preglednostjo, logičnostjo in globokim uvidom. Namesto zatapljanja v težave ta skromni véliki učitelj vidi sveže poti in mi s tem ostaja neprecenljiv zgled.

Dveletno izobraževanje sem nadaljevala pri mag. Nerini Darman. Znanje širim in poglabljam s študijem avtorjev, kot so dr. David Frawley, William Levacy, Komilla Sutton, James Braha, Mišo Tošić. In mnogi drugi.

Ta plemenita prastara veda, kombinacija znanosti in umetnosti, se mi vedno znova kaže kot luč, ki osvetljuje človekove darove, probleme, priložnosti in rešitve. Vselej poudarjam svoje temeljno vodilo: da z lastno aktivnostjo presegamo danosti, ki so se nam v karto zapisale ob rojstvu.

Branje karte je zame intuitivno iskanje novih, še neodkritih možnosti in navdihov, da se lučka na koncu predora razširi v krepčilno sončno svetlobo.